Εξειδικευμένες λύσεις λογιστηρίου

Ένα ολοκληρωμένο λογιστήριο που καλύπτει τις ανάγκες σας

    Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη και on-demand λύσεις για το λογιστήριο της εταιρείας σας, αναλαμβάνοντας την πλήρη διαχείριση και εποπτεία του.
    Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά όλες τις “back office” διεργασίες της επιχείρησής σας, διασφαλίζοντας τόσο την ομαλή λειτουργία της όσο και την πλήρη συμμόρφωσή της με την τρέχουσα λογιστική και φορολογική νομοθεσία.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

accounting services

Διαχείριση Προσωπικού & Μισθοδοσία

Εναρμονιστείτε με την εργατική νομοθεσία με κορυφαίες υπηρεσίες μισθοδοσίας

    Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την επίβλεψη των μισθοδοτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας σας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες έκδοσης της μηνιαίας μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας και διευθετούμε αποτελεσματικά κάθε είδους ζήτημα που μπορεί να προκύψει, όπως ενδεχόμενες αποζημιώσεις απόλυσης, ειδικά επιδόματα και παροχές κ.α.

    Στόχος μας είναι η πλήρης εναρμόνιση της εταιρεία σας με τους κανονισμούς της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, η διόρθωση ενδεχόμενων παρατυπιών αλλά και η αποτροπή πιθανών διαμαχών με τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες σας.

Που μπορούμε να βοηθήσουμε

Ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία λογιστηρίου?

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε εμείς πολύ σύντομα.