Εξειδικευμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Τα πάντα για τον φορολογικό σας σχεδιασμό

    Παρέχουμε φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και επιλύουμε σύνθετα ζητήματα που αφορούν τη φορολογία επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
    Οι σύμβουλοί μας σας καθοδηγούν βήμα-βήμα στη δημιουργία της φορολογική σας στρατηγικής, εκμεταλλευόμενοι ευκαιρίες και προοπτικές που σας διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό όφελος.

our services

Για επιχειρήσεις

    Αναλαμβάνουμε υπέυθυνα την πλήρη διαχείριση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, την εμπρόθεσμη και έγκυρη διευθέτηση τους, αλλά και την επιτυχή προσαρμογή της εταιρίας σας στις τρέχουσες διατάξεις και τους εκάστοτε κανονισμούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
    Μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον φορολογικό σχεδιασμό και άριστη γνώση της τρέχουσας φορολογικής νομοθεσίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την πλήρη φορολογική συμμόρφωση της εταιρίας σας και την ομαλή λειτουργία της.

Μπορούμε να παρέχουμε προηγμένες συμβουλές και εκτεταμένη υποστήριξη σε οποιοδήποτε φορολογικά θέμα :

tax consultancy individuals

Για ιδιώτες

    Προσεγγίζουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε φορολογική σας υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων και των επιστροφών φόρου, αλλά και διευθετούμε υπεύθυνα οικονομικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες σας με τις δημόσιες αρχές.
    Επίσης, σας προετοιμάζουμε κατάλληλα σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και διευθετούμε άμεσα οποιεσδήποτε φορολογικές εκκρεμότητες έχετε σχετικά με ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία σας.

Βασικοί τομείς που μπορούμε να σας βοηθήσουμε είναι :

Σας απασχολεί κάτι σχετικά με την φορολογία σας?

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε εμείς πολύ σύντομα.