Κάντε στρατηγικές επιλογές και αυξήστε την αποδοτικότητά σας

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την προσθήκη πραγματικής αξίας στις υπηρεσίες τους.

Οικονομοτεχνική Ανάλυση

Μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας

    Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, τόσο για την διοίκηση της επιχείρησης όσο και για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τράπεζες και οργανισμούς, εντοπίζοντας βασικά σημεία όπως οι ροές κεφαλαίων, τα έσοδα, η ικανότητα της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις και άλλα κρίσιμα οικονομικά δεδομένα.
    Εφαρμόζουμε επίσης διαδεδομένες μεθόδους και πρακτικές για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, οι οποίες αναλύουν λεπτομερώς το συνολικό κόστος και την πιθανή απόδοση της επένδυσής σας καθώς και την αποτελεσματικότητα της, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου. 

feasibility studies
business plan

Business plan

    Ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής σας πρότασης, καθώς δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας σας, το βραχυπρόθεσμο πλάνο για την επίτευξη των στόχων της, αλλά και την πρόβλεψη για την εξελιξιμότητά της, λαμβάνοντας στα υπόψιν ενδεχόμενες αλλαγές στον κλάδο της.
    Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία στην εκπόνηση business plans υψηλών προδιαγραφών, όπου αναδεικνύουμε πλήρως το όραμα και τους στόχους της εταιρείας σας, παρουσιάζουμε λεπτομερώς την οικονομική στρατηγική της, και αναλύουμε τον τεχνικό σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον και προσέλκυση νέων επενδυτών.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητα και χρηματοδοτικές ευκαιρίες

    Η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε είδους επιχείρηση, καθώς δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη βιωσιμότητά της, τη βελτίωση των υποδομών της και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
    Μετά από διαδρομή αρκετών χρόνων στον επιχειρηματικό κόσμο και την τεχνογνωσία μας σε πολλούς διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, έχουμε το know-how να αξιολογήσουμε εκτενώς την επιχειρηματική σας πρόταση και να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα στην αναζήτηση των κατάλληλων λύσεων χρηματοδότησης. Σας βοηθάμε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοδοτικών πόρων, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν επιχορηγούμενα προγράμματα της ΕΕ, ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των τραπεζών, αλλά και προσέλκυση επενδυτών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

business financing

Σχεδιάζετε το επόμενο επιχειρηματικό σας βήμα?

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε εμείς πολύ σύντομα.